U ontvangt AOW, maar hoe zit het dan met de belasting?

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is een mijlpaal in uw leven. Het heilige ‘moeten’ is er af, u heeft ineens zeeën van tijd voor allerlei leuke dingen. Soms is dat ook gewoon wennen, laten we daar niet te moeilijk over doen. We spreken nog wel eens uitzendkrachten die moeite hebben om aan de status van AOW-er te wennen. Vaak is dit van korte duur, de mogelijkheden om andere dingen te gaan doen dan werken zijn eindeloos. Weer aan het werk gaan is één van die mogelijkheden.

Minder belasting betalen?

Naast een gewenning aan de nieuwe situatie is er natuurlijk ook nog zoiets als de financiële kant van de (AOW) zaak. Hoe zit dat eigenlijk met de belastingen? En hoe zit dat met werken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd? Daar kunnen we duidelijk over zijn: u moet gewoon belasting betalen. Hoeveel dat precies is hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw financieel adviseur kan hier ongetwijfeld berekeningen op los laten zodat u weet waar u aan toe bent. Eén van de zaken waar u rekening mee kunt houden is dat u waarschijnlijk minder belasting gaat betalen over uw inkomen. In de eerste schijf van de inkomstenbelasting betaalt u minder loonheffing omdat u geen AOW premie meer betaalt. Voor de hoogte van uw AOW-bedrag maakt het geen verschil of u gaat bijverdienen.

Kortingen

Na uw AOW-gerechtigde leeftijd veranderen ook de kortingen op de belasting, de zgn. heffingskorting. U heeft geen recht meer op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u stopt met werken. Het is iets anders als u na uw AOW-gerechtigde leeftijd (weer) aan het werk gaat, dan worden de kortingen lager. U heeft in ieder geval recht op de 65-plusserskorting en mogelijk ook de alleenstaande 65-plusserskorting.

Specifieke zorgkosten

Heeft u specifieke zorgkosten? Dan mag u die (met een verhoging) aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Die verhoging is 113% van de gemaakte kosten en geldt vanaf het jaar dat u AOW ontvangt.

Heffingskorting

Er zijn situaties dat u voor uw AOW-gerechtige leeftijd de algemene heffingskorting via de voorlopige aanslag uitbetaald krijgt.  De belastingdienst kan uw voorlopige aanslag stopzetten in de maand waarop de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Heeft u aftrekposten in uw voorlopige aanslag, dat gebeurt dit niet. Houdt er rekening mee dat deze aftrekposten mogelijk veranderen omdat uw inkomen verandert. Een mogelijkheid is dan om  te stoppen met de algemene heffingskorting.

Via deze link kunt u meer informatie vinden over wat er verandert met de belasting bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.